ul. Drzymały 9/14

41-902 Bytom

Telefon

32/ 286 90 27
+48 608 509 100

Biuro czynne:

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

Zakres świadczonych usług wynika ze stanu zdrowia oraz potrzeb Pacjenta.

Usługi komercyjne

Kompleksowa opieka medyczno-opiekuńcza w domu pacjenta.

Opiekuńczo - Pielęgniarskie usługi wykonywane u pacjenta w domu.

O nas

Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED sp.p. powstał w 2008 roku. Placówka jest samodzielną jednostką świadczącą specjalistyczne usługi medyczno opiekuńcze. Jest placówką, dla której pacjenci oraz jej pracownicy stanowią najwyższe dobro. Wszyscy pacjenci naszej placówki są zawsze w centrum naszego zainteresowania a pracownicy firmy stanowią o jej sile.

Zadowolenie pacjentów

Zadowolenie pacjentów stanowi podstawę trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy. Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniające przyjazną obsługę. Naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie pacjentów i to decyduje o wartości naszej Firmy.
Zakres działania obejmuje teren całego Śląska.

Opieka długoterminowa obejmuje:

•Ruda Śląska

•Knurów

 

•Lubliniec

•Wodzisław Śląski

 
•Bytom 

Dokumenty

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową

Skierowanie wypełniane jest przez lekarza prowadzącego.

Karta oceny pacjenta - skala BARTHEL

Skierowanie wypełniane jest przez pielęgniarkę środowiskową.

Certyfikat ISO 2019

Misją naszej Spółki jest : Zadowolenie pacjentów stanowi filtr trwałego powodzenia i rozwoju naszej Firmy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Polityka Jakości NZOZ ABIMED realizowana jest poprzez:

· Świadczenia usług medycznych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, etyką zawodową uwzględniając potrzeby i wymagania pacjenta,
· Spełnienia wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w jednostkach ochrony zdrowia
· Promowanie wartości, postaw i zachowań, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, nadających priorytet zagadnieniom ochrony zdrowia,
· Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zmierzającego do pozyskania i utrzymania naszych Pacjentów,
· Osiąganie konkurencyjnej pozycji firmy,
· Podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Firmy,
· Podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych osobowych
· Ciągłego doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania jakością,
· Podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości prosystemowej wszystkich pracowników,

Realizując Politykę Jakości:

Prowadzimy ciągłą analizę potrzeb i wymagań Klienta,
angażujemy wszystkich pracowników w sprawy doskonalenia i zapewnienia wysokiego standardu usług, planujemy, wdrażamy, audytujemy, doskonalimy i dokumentujemy procesy w naszej organizacji, stale doskonalimy metody działania, współpracujemy z najlepszymi dostawcami.

Kontakt

Dane kontaktowe

Tel / Fax: 32/ 286 90 27
Tel: +48 606 320 455
Tel: +48 602 362 341
Tel: +48 608 509 100
e-mail: abimed@interia.pl

Dane adresowe

NZOZ Zespół Medyczno - Opiekuńczy ABIMED sp.p.
ul. Drzymały 9*14
41-902, Bytom
NIP: 626-292-81-08

Nasze placówki

  • Ruda Śląska - ul.Wolności 99
  • Knurów - ul.Kazimierza Wielkiego 13
  • Lubliniec - ul.Majdanek 8
  • Wodzisław Śląski - ul.Wyszyńskiego 42
  • Bytom 41-902 - ul.Drzymały 9/14

© 2019 All rights reserved​ - Abimed

Skip to content